Úvod Kontakt
 


Online:   

vaša externá IP adresa:
3.233.232.160QR pre mobilné zariadenia
m.ggsoft.sk
EcoSun - Ekonomický software pre Vašu firmu

Systém EcoSun je plne modulárny ekonomický software určený pre lokálne aj sieťové spracovanie s podporou výmeny dát medzi vzdialenými pracoviskami. Všetky moduly vyžadujú prihlasovanie užívateľov a na základe prístupových práv je vymedzený rozsah ich pôsobenia v aplikácií.

Vstup aj výstup je založený na prehľadnom systéme zoznamov odkiaľ sa jednodotykovými voľbami užívateľ dostane k príslušným vstupným formulárom, výstupným zostavám a ďalším súvisiacim funkciám. Systém podporuje prístup ku všetkým funkciám cez menu, alebo priamo cez klávesové skratky. Väčšina štandardných vstupných polí formulárov je naviazaných na číselníky, pričom dôležité číselníky (obchodní partneri, skladové karty, …) je možné z týchto polí priamo dopĺňať a upravovať.

Najčastejšie používane vstupné formuláre sú optimalizované na rýchlosť vstupu (t.j. minimálny počet stlačení kláves na vytvorenie dokladu). Dôležitou vlastnosťou systému EcoSun je jeho rýchlosť databázových operácií nad veľkými tabuľkami - systém je dostatočne rýchly aj pri 20 000 dokladoch s 2 000 000 položiek

 

 OASIS
 Obchodný a skladový informačný systém
 

 

Základným stavebným kameňom a centrálnou agendou ekonomickej aplikácie EcoSun je obchodný systém OASIS. Integruje v sebe plne prepojený skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový systém s vysokou kapacitou dokladov. Spôsobom spracovania dát je predurčený na sieťové aj pobočkové nasadenie v prevádzkach od maloobchodných predajní, cez supermarkety až po náročné veľkoobchody. Spoluprácou s registračnými pokladnicami, hlavne s fiškálnym modulom FM20 a dualitou dokladov výrazne zefektívňuje obchodné operácie všetkého druhu. Po prepojení s modulom podvojného účtovníctva umožňuje automatickú prípravu a spracovanie 95% mesačných účtovných zápisov. Modul OASIS je súčasťou kompletného ekonomického balíka pre spracovanie agendy podvojného účtovníctva EcoSun.

Bližší popis modulu

Produktový list

vo formáte PDF

 
 PU
 Podvojné účtovníctvo
 

 

Programový modul PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO je určený pre hospodárske a príspevkové právne subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Svojím rozsahom plne pokrýva legislatívne aj užívateľské požiadavky pre spracovanie všetkých druhov dokladov a výkazov bez obmedzenia počtu účtovných operácií. Obsahuje integrované agendy "Pokladne", "Bankové výpisy", "DPH" a "Evidencia majetku". Rozhranie na načítanie externých účtovných dát umožňuje automatické a centralizované spracovanie dát z rôznych zdrojov.

Bližší popis modulu

Produktový list

vo formáte PDF

 
 PAM
 Personalistika a mzdová evidencia
 

 

Programový modul PAM obsahuje integrovaný modul personalistiky a mzdovej evidencie. Svojím rozsahom a funkčnosťou je vhodný pre všetky typy hospodárskych, príspevkových a rozpočtových subjektov so všetkými druhmi zamestnancov. Spracovanie personálnej a mzdovej evidencie rieši bez kapacitných obmedzení ako v lokálnej, tak aj v sieťovej verzií.

Bližší popis modulu

Produktový list

vo formáte PDF

 
 JU
 Jednoduché účtovníctvo
 

 

Programový modul JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO je určený na vedenie živnostenskej agendy pre jedného, viacerých klientov, ale aj pre združenia podnikateľov prostredníctvom užívateľských účtov. Systém je možné nastaviť pre platiteľa, alebo neplatiteľa DPH, tlačiť úplné a podrobné tlačové zostavy, ponúka okamžitý prehľad stavu hospodárenia firmy ako aj grafické prehľady. Vlastná modularita tohto riešenia umožňuje spracovanie údajov pre určenú činnosť kombináciou modulov pre JU - peňažný denník, opakované platby, evidencia majetku a ďalších modulov ako obchodný a skladový systém OASIS a personalistika a mzdy PAM

Bližší popis modulu

 
 ISM
 Informačný systém manažéra
 

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM MANAŽÉROV je určený pre všetkých manažérov a vedúcich, ktorí už nechcú riadiť svoje firmy len intuitívne, ale na základe včasných a presných obchodných a ekonomických informácií. ISM využíva ekonomické programy (PU, OASIS, JU ...) ako zdroje dát. Spracuje ich do zrozumiteľných prehľadov - tabuliek a grafov v aplikácii MS Excel, ktoré zobrazujú zmenu stavu vybraných obchodných a ekonomických ukazovateľov (tzv. trendy vývoja) a umožňujú ich následnú interaktívnu analýzu.

Bližší popis modulu

Produktový list

vo formáte PDF

 
 SHOP
 Počítačová registračná pokladnica
 

 

Počítačová registračná pokladnica - obsahuje fiškálny modul FM20SW spojený s pokladničným SW SHOPPER. Predstavuje optimálne riešenie pre maloobchodné jednotky s potrebou precíznej položkovitej evidencie a štatistiky predaja, bez obmedzenia PLU, so silnými nástrojmi na tvorbu predajných cien a zliav. V spojení s programom OASIS je vhodný do prevádzok od klasických predajní, cez supermarkety až po veľkoobchody typu Cash&Carry. Je optimalizovaný pre rôzne typy prevádzok - od potravín, cez drogérie až po predajne elektroniky a výpočtovej techniky.

Bližší popis modulu

Produktový list

vo formáte PDF

 
 OSTATNÉ
 e-BIZ, Evidencia služobných ciest
 

 

e-BIZ Internetový (webový) obchod zefektívňuje obchodnú komunikáciu medzi firmami (B2B), alebo medzi firmou a koncovým odberateľom (B2C). V princípe je to prepojenie interných obchodných a skladových programov obchodujúcich firiem pomocou internetu. Takéto riešenie odstraňuje ručné prepisovanie objednávok, čo vylučuje chybovosť pri ich prenose od odberateľa k dodávateľovi a zároveň poskytuje pre obe strany úplný prehľad o stave a histórii vybavovania objednávok

Bližší popis modulu

         

 

Modul evidencie služobných ciest je doplňujúcim podsystémom podvojného účtovníctva riešiacim problematiku evidencie, výpočtu a spracovania tuzemských a zahraničných služobných ciest. Obsahuje priame napojenie na pokladňu v module PU.

 

Bližší popis modulu

 

 
               

© G.G.Soft TK - 2006-2018